Reageren

to react, respond, answer Iconspeaker_3
[verb]
[re-a-ge-ren, re-a-geer-de, ge-re-a-geerd]

Reageren "Reageren" is used when responding to requests or impulses. "To respond to" translates as "reageren op". The verb is also used in the context of chemistry (reacting substances/chemicals).

Examples:
– "Sander heeft Marc een SMS gestuurd, maar zoals te doen gebruikelijk is, reageert Marc niet." 
("Sander sent Marc a text message, but as usual Marc does not respond." Note the expression "zoals te doen gebruikelijk is". This is a bit formal and I like to use it ironically. In general you can say "zoals gewoonlijk".)

– "Zij heeft me een pissige e-mail gestuurd en het leek mij het beste om daar niet op te reageren." 
("She sent me an angry e-mail and I thought it was best not to respond." Note that "pissig" is informal, use "boos" or "kwaad" otherwise.)

– "Hoe reageerde hij toen hij het slechte nieuws hoorde?" 
("How did he respond when he heard the bad news?")

– "Ik reageer gewoon anders op dit soort situaties dan jij. Waarom kun je niet accepteren dat wij niet hetzelfde zijn?" 
("I respond to these kind of situations differently than you do. Why can't you accept that we are not the same?")

– "Ik heb het verzoek ingediend, maar het bestuur heeft nog niet gereageerd." 
("I put in the request but the board has not yet responded.")

– "De applicatie reageert niet meer; herstart Windows of gooi uw computer uit het raam." 
("The application does not respond anymore; restart Windows or throw your computer out of the window.")

Related words:
– Reactie: reaction, response [noun] [de reactie, de reacties].
– Reactietijd: reaction time [noun] [de reactietijd, de reactietijden].
– Reageerbuis: test tube [noun] [de reageerbuis, de reageerbuizen].
– Antwoorden: to answer, to respond [verb] [antwoordde, geantwoord].
– Beantwoorden: to respond to [verb] [beantwoordde, beantwoord].

Antwoord

answer, reply, response Click to listen
[noun]
[het ant-woord, de ant-woor-den]

doubt-623847_640An “antwoord” is a verbal or written reaction: an answer. “Antwoord” is composed of “ant” and “woord” of which the latter translates to “word”. “Ant” is probably from “anti”…

“To answer” translates to either “antwoorden” (intransitive verb), “beantwoorden” (transitive verb), or “antwoord geven” (lit.: to give answer).

Examples:
– “Geef antwoord!” 
(“Answer me!”)

– “Weet jij het antwoord op dit raadsel?” 
(“Do you know the answer to this
riddle?”)

– “Je antwoord bevalt me niet.” – “Misschien hebben we een misverstand hier…”
(“I don’t like your answer.” – Maybe we have a misunderstanding here…” Lit.: “Your answer does not please me.”)

– “Frank krijgt nooit antwoord op de liefdesbrieven die hij schrijft…hij is een beetje zielig…” 
(“Frank never gets an answer to the love letters he writes…he’s a bit pathetic…”)

– “Ik heb het antwoord op al je vragen!” 
(“I have the answer to all your questions!”)

– “Vraag & antwoord.” 
(“Question & answer.”)

Expressions:
– “Op antwoord wachten”: to wait for an answer. See also Extra.
– “Het antwoord schuldig (moeten) blijven”: to not be able to give an
answer / to not know the answer.

Example:
– “Ik moet je het antwoord helaas schuldig blijven.” – “Het geeft niet.”
(“I’m afraid I don’t know the answer.” – “It doesn’t matter.”)

Related words:
– Antwoordapparaat: answering machine [noun] [het antwoordapparaat, de antwoordapparaten].
– Vraag: question [noun] [de vraag, de vragen].
Vragen: to ask [verb] [vragen, vroeg, h. gevraagd].

Example:
– “Pardon, mag ik u iets vragen?” – “Vanzelfsprekend.”
(“Excuse me, may I ask you something?” –
“Naturally.”)

Extra:
In Dutch schools, the following memory aid used to be taught to remember the correct order of mathematical operations:

Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord”

M = “Machtsverheffen”: exponents (lit.: to raise to a power).

V = “Vermenigvuldigen”: multiplication (lit.: to multiply).

D = “Delen”: division (lit.: to divide).

W = “Worteltrekken”: roots (lit.: to extract a root).

O = “Optellen”: addition (lit.: to add).

A = “Aftrekken”: subtraction (lit.: to subtract).

Currently, the order that is taught is:
1. (haakjes) – brackets
2. machtsverheffen en worteltrekken – exponents and roots.
3. vermenigvuldigen en delen – multiplication and division.
4. optellen en aftrekken – addition and subtraction.

Lliterally “Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord” translates to “Mister
Van Dale is waiting for an answer”. Van Dale
is also the name a well-known and authoritative dictionary of the Dutch
language.