Spiegel

mirror Iconspeaker_3 Achteruitkijkspiegel
[noun]
[de spie-gel, de spie-gels]

"Spiegels" come in many forms, shapes and applications, which leads to beautiful combinations in Dutch. What do you think of "badkamerspiegel" (bathroom mirror) or "achteruitkijkspiegel" (rear view mirror)? 🙂

Examples:
– "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…wie is de mooiste van het land?" 
("Mirror, mirror on the wall…who in the land is fairest of all?")

– "Als ik in de spiegel kijk, zie ik dat ik kaal word…verschrikkelijk!" 
("When I look into the mirror, I see that I'm getting bald…terrible!")

– "Frank is erg achterdochtig, hij kijkt iedere tien seconden in de achteruitkijkspiegel om te zien of hij achtervolgd wordt…" – "Die dwaas is stapelgek!" 
("Frank is really suspicious, every ten seconds he looks into the rear view mirror to see if he's being followed…" – "He's crazy like a fool!")

– "Ik begin met de man in de spiegel, ik vraag hem om te veranderen…" 
("I'm starting with the man in the mirror, I'm asking him to change his ways…")

Expressions:
– "Iemand een spiegel voorhouden": to reflect on someone, to hold a mirror up to someone.

Example:
– "Als ik je een advies mag geven, hou je zelf af en toe een spiegel voor, dat helpt je namelijk om de dingen in perspectief te zien."
("If I may give you an advice, reflect on yourself from time to time, the fact is that it helps you see things in perspective.")

Related words:
– Spiegelbeeld: (mirror) image, reflection [noun] [het spiegelbeeld, de spiegelbeelden].

Example:
– "Spiegelbeeld, vertel eens even, ben ik heus zo oud als jij?"
("(Dear) reflection, tell me now, am I really as old as you?" <Dutch song from the 60s, by Willeke Alberti>)

– Spiegelei: egg sunny-side up [noun] [het spiegelei, de spiegeleieren].
– Spiegelglad: very slippery [adjective].

Boek

book Iconspeaker_3 Boekenwurm
[noun]
[het boek, de boe-ken]

A "boek" is a "book", how easy is that! Related verb is "boeken": to book.

Examples:
– "Heb je dit boek al gelezen?" 
("Have you read this book already?")

– "Dit boek is waardeloos, het einde is echt voorspelbaar." 
("This book sucks, the end is really predictable.")

– "Dit boek is spannend tot de laatste bladzijde." 
("This book is exciting till the last page.")

Expressions:
– "Dat spreekt boekdelen": (lit.: that speaks volumes) that says it all, that's very clear.
– "Een open boek": an open book, extrovert.
– "Een gesloten boek": a closed book, introvert.

Example:
– "Ik vind Frank een vage kerel…" – "Ja, hij is echt een gesloten boek…"
("I think Frank's a shady dude…" – "Yeah, he's really introvert…")

– "Een boekje over iemand open doen": to show a person up.
– "Buiten zijn boekje gaan": to exceed one's powers.
– "Te boek staan als": to be known as.

Related words:
– Bladzijde: page [noun] [de bladzijde, de bladzijden/bladzijdes].
– Boekdeel: (book) volume [noun] [het boekdeel, de boekdelen].
– Boekenbon: book voucher [noun] [de boekenbon, de boekenbonnen].
– Boekenlegger: bookmark(er) [noun] [de boekenlegger, de boekenleggers].
– Boekenwurm: bookworm [noun] [de boekenwurm, de boekenwurmen].

Example:
– "De meeste kinderen houden van computeren, maar Lisa is een boekenwurm. Lezen is haar grote passie."
("Most kids like to sit behind a computer, but Lisa is a bookworm. Reading is her big passion.")

– Boekhouder: accountant (lit.: book keeper) [noun] [de boekhouder, de boekhouders].
Lezen: to read [verb] [lezen, las, h. gelezen].
– Pagina: page (syn. to "bladzijde") [noun] [pagina, de pagina's].

Lezen

to read Iconspeaker_3 Lezen
[verb]
[le-zen, las, ge-le-zen]

"Lezen" translates to "to read", simple! Sometimes you may see the verb "voorlezen", which translates to "to read out", possibly combined with "hardop": "loud", see the last example.

Examples:
– "Ik lees de Dutch Word Of The Day iedere dag, echt helemaal te gek!" 
("I read the Dutch Word Of The Day every day, really great!")

– "Heb je de krant al gelezen? Mag ik hem hebben?" 
("Have you read the newspaper already? Can I have it?")

– "Wat een bijzondere peuter! Ze kan amper lopen, maar ze kan wel al lezen!" 
("What a special toddler! She can barely walk, but she can read already!")

– "Vroeger printte ik bijna alles uit, maar met dit nieuwe scherm kan ik alles prima lezen." 
("I used to print out almost everything, but with this new screen I can read everything just fine.")

– "De letters staan schots en scheef, dat maakt het moeilijk lezen." 
("The letters are cluttered, that makes it hard to read.")

– "Frank leest zijn speech hardop voor." – "Dodelijk saai en slaapverwekkend…" 
("Frank reads his speech out loud." – "Deadly boring and mind-numbing…")

Expressions:
– "Iemand de les lezen": to lecture someone.

Example:
– "Lees me niet zo de les! Ik betuttel jou toch ook niet zo?"
("Don't lecture me like that! I don't patronize you the same way, now do I?")

Related words:
– Boek: boek [noun] [het boek, de boeken].
– Schrijven: to write [verb] [schrijven, schreef, h./i. geschreven].

Example:
– "Wie heeft dit boek geschreven? Murakami? Ik vind het geniaal!"
("Who wrote this book? Murakami? I think it's brilliant!")

– Voordragen: to recite, to declaim [verb] [voordragen, droeg voor, h./i. voorgedragen].

– "Vroeger printte ik bijna alles uit maar met dit nieuwe scherm kan ik alles prima lezen."

Peuter

1. toddler Iconspeaker_3 Peuter
[noun]
[de peu-ter, de peu-ters]

A "peuter" is a child from 1 year old until approximately three years old, i.e. the age that the child goes to kindergarten. From that point on they're called "kleuters".

The age barrier between "peuter" and "kleuter" is not very distinct, though. "Toddler" can be used as a translation for both "peuter" and "kleuter". Fact is that a "peuter" is younger than a "kleuter".

Examples:
– "Kleine Luke is een heel leuke peuter!" 
("Little Luke is a very sweet toddler!" Lit.: "…a very nice toddler.")

– "Sara is een erg drukke peuter, dat belooft wat voor de pubertijd…" 
("Sara is a very active toddler, puberty will be a blast…" Lit.: "…that sounds promising for puberty.")

Related words:
– Baby: baby  [noun] [de baby, de baby's].
– Kinderopvang: children day care (center) [noun] [de kinderopvang, <no plural>].
– Kleuter: little boy/girl, infant, toddler [noun] [de kleuter, de kleuters].

Example:
– "Ik heb je hulp nodig!" – "Onzin, je bent toch geen kleuter?!"
("I need your help!" – "Nonsense, you're not a little boy, are you?!")

– Zuigeling: baby (lit.: suckling) [noun] [de zuigeling, de zuigelingen].

2. to pick one's nose, to fumble, to tinker, to tamper Iconspeaker_3
[verb]
[peu-te-ren, peu-ter-de, h. ge-peu-terd]Neuspeuteren

"Peuteren" generally translates to "to fumble/tinker", but when applied to one's nose, the appropriate translation is "to pick one's nose". 

In case of nose picking, you can also use "neuspeuteren", but only as an infinitive. When conjugating, "peuteren" is usually combined with "in je neus" (in one's nose), see the Examples.

Examples:
– "Frank houdt erg van neuspeuteren…" – "Waardeloos…" 
("Frank loves to pick his nose…" – "That sucks…")

– "Don peutert te pas en te onpas in zijn neus…" – "Een onverkwikkelijke situatie…" 
("Don picks his nose all the time…" – "An unpleasant situation…")

Related words:
Neus: nose [noun] [de neus, de neuzen].

Example:
– "Pardon, ik moet even mijn neus snuiten."
("Excuse me, I have to blow my nose.")

– Pietepeuterig: very detailed, finicky [adjective].
– Pulken: (syn. to "peuteren") to pick one's nose [verb] [pulken, pulkte, h. gepulkt].
– Snot: mucous [noun] [het snot, <no plural>].
Snuiten: to blow one's nose [verb] [snuiten, snoot, h. gesnoten].

Zonder

without Iconspeaker_3
[preposition]

picture-frame-715885_640“Zonder” is a preposition and translated with “without“. The opposite of “zonder” is “met”: “with

Examples:
– “Ik kan niet leven…met of zonder je.” 
(“I can’t live…with or without you.”)

– “Zonder jouw hulp had ik dit niet bereikt.” 
(“Without your help I would not have achieved this.”)

– “Frank heeft gisteren een bekeuring gekregen voor rijden zonder verlichting…” – “Beetje dom…” 
(“Frank got a fine yesterday for driving without lights…” – “Bit stupid…”)

– “Hoe kun je dit boek beoordelen zonder het gelezen te hebben?” 
(“How can you say something about this book without having read it?”)

Expressions:
– “Zonder meer”: without restriction/reservation, certainly.

Example:
– “Als hij me zou vragen, zou ik zonder meer ja zeggen…” – “Wat?? Je wil toch niet trouwen met die flapdrol??!!”
(“If he asked me, I would say yes without reservations…” – “What?? You don’t want to get married with that dweeb, do you now?”)

Related words:
– Met: with [preposition].

Example:
– “Een patatje met mayonaise, alstublieft.”
(“One portion of French fries with mayonnaise, please.”)